• BDGYE – Tisztújító Közgyűlés

  2016. február 9. | Egyéb

  A Bencés Diákok Győri Egyesülete (BDGYE) 2016. január 29-én tisztújító közgyűlést tartott. Az elnöki, a főtitkári és az ellenőrző bizottsági beszámolók után megtartott titkos szavazáson a tagság a BDGYE elnökének egyhangúlag dr. Kőrösi Tamást (Ph/1973), míg főtitkárának immár a negyedik négyéves ciklusát megkezdő Péter Tamást (Gy/2000) választotta.

  Az elnökség tagjai az alábbi bencés öregdiákok lettek: dr. Koór Sándor (Ph/1965), Lang Ferenc (Gy/2000), dr. Magassy Dániel (Gy/1957), Nagy Jenő (Gy/1986) és  dr. Perlaky Péter (Gy/1984).

   Az Ellenőrző Bizottság tagjai: Balogh Pál (Gy/1962), Hluchány József (Gy/1969) és Koloszár József (Ph/1964) lettek.

  A közgyűlés végén az új elnök, dr. Kőrösi Tamás megköszönte a tagság bizalmát, valamint pár mondatban vázolta a jövőre vonatkozó elképzeléseit. Továbbra is fontos az egyesület számára a Bencés Szabadegyetemek megrendezése, a közös érettségi találkozók lebonyolítása, valamint a tehetséges és rászoruló bencés diákok támogatása. Mindemellett az idei évben a győri köztemetőben található, az egykori bencés pap-tanárok, szerzetesek közös sírhelyének felújítása lesz a fő feladata a szervezetnek.

  2016kozgyules (15)

  A képen balról jobbra: dr. Kőrösi Tamás, dr. Perlaky Péter, Nagy Jenő, Lang Ferenc, Péter Tamás, dr. Koór Sándor.