• Megemlékezés – in memoriam Dr. Galavits József Ph63

  2016. január 22. | Egyéb

   

  Tisztelői, barátai és a Bencés Diákok Győri Egyesületének tagjai emlékeztek a napokban szentmise keretében Dr. Galavits József (Ph/63) teológiai professzorra, székesegyházi kanonokra, Győr néhai városplébánosára halálának harmadik évfordulóján.

  Dr. Galavits József kiváló, nagy tudású egyházi személy volt, aki  egy kis Győr-Moson Sopron megyei faluban, Szakonyban született. A Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban érettségizett, majd a lelkipásztori hivatást választotta. Már kispap korában kiemelkedett kiváló közösségteremtő aktivitásával, majd a Vatikánban, római teológiai tanulmányai alatt egyházjogi  doktori ismereteket szerzett. Személyesen a hetvenes  években ismertem meg Galavits doktort, amikor orvostanhallgatóként a győri Orsolyita templomban ministrálhattam és felolvashattam szentmiséin. Később nagy örömünkre szolgált, hogy városrészünkbe, Győr-Szigetbe került plébánosnak és közösségünkben élt 1987-től 1992-ig.Galavits_Jozsef

  A szigeti Szent Rókus-plébánián pezsgő egyházi életet valósított meg, egyházközségi farsangi- és ministránsbálokkal, felnőttek hittanoktatásával, hazai és határon túli kegyhelyeken történt kirándulásokkal, római zarándoklattal. Ezen túlmenően tevékenysége  révén teljesen megújult és megszépült a szigeti plébánia épülete. Sajnáltuk, de megtisztelőnek tartottuk, amikor 1992-ben városplébánossá nevezték ki és a Káptalandombra távozott, de szigeti híveit sohasem felejtette el. Mindenkinek segített, mindenkihez volt egy kedves szava. Egyházi jogi ismereteivel – páratlan felkészültsége és tudása révén – az egész országban komoly tiszteletet és rangot vívott ki magának.

  Igen nagy szenvedésekkel járó betegségét példamutatóan viselte, halálát követően koporsóját  a székesegyház kriptájában helyezték el.

  Az évfordulós szentmise megszervezésért köszönetet mondok Péter Tamásnak (Gy/2000), a Bencés Diákok Győri Egyesülete főtitkárának, a szentmise bemutatásáért pedig dr. Lukácsi Zoltán (Ph/86) rektor úrnak, bencés öregdiáknak.

  Kedves Jóska Barátom! Horatius Quintus Flaccus (Kr.e. 65-8) szavaival emlékezem Rád:

  Non omnis moriar, azaz Nem halok meg egészen!

   

  Tisztelettel:

  Prof. Dr. Schmidt Péter (Gy/70)

  az orvostudomány kandidátusa