A bencés iskolákról

A legelső hazai középszintű iskolát a Szent Benedek-rendi szerzetesek szervezték Szent Márton hegyén, a mai Pannonhalmán, amelyről már a XI. század elejéről van írásos adatunk. A pannonhalmi bencés kolostori iskola a kolostor alapítása (996) táján megkezdte működését, amely egészen a XVI. század végéig, a kolostor török elfoglalásáig megmaradt. Egy évszázad múlva, 1690-ben bölcseleti oktatás kezdődött Pannonhalmán, amely 1702-ben teológiai kurzussal egészült ki. ’786-ban II. József feloszlatta a hazai bencés szerzetesházakat. 1802-től újjászervezve folytatódott Pannonhalmi a bölcseletei-teológiai képzés. 1920 és 1928 között gimnázium működött Pannonhalmán. 1939 őszén nyílt meg a saját tanterv alapján működő olasz nyelvű gimnázium, amelynek első végző osztálya 1947-ben tett érettségit. ’948-ban a gimnáziumot államosították, de 1950-től ismét a bencés rend gimnáziuma lett, Pannonhalmi Bencés Gimnázium néven.

A bencések 1674-től 1786-ig kisgimnáziumot tartottak fent Modorban. Bencés gimnázium volt 1802-1814 között Pécsett, 1807-1852 között Nagyszombatban, 1812-1851 között Pozsonyban. Bencés oktatás folyt 1802-1850 között a győri, 1812-1850 között a pozsonyi Akadémia bölcseleti tagozatán.

Az egyik legrégibb hazai középiskola a győri gimnázium, amelyről mint székesegyházi iskoláról már a XI. század végéről van adatunk. Századokon át folyamatosan működött, egészen 1627-ig, amikor a jezsuiták vették át és átalakították saját oktatási rendszerüknek megfelelően. A jezsuita rend eltörlésétől, 1773-tól világi papok és ex-jezsuiták oktattak benne, egészen 1802-ig. Ekkor vette át a bencés rend, amely azóta (az 1948-50 közötti államosítás időszakától eltekintve) folyamatosan működteti.

Sopronban 1636-ban nyílt meg a jezsuita gimnázium, amely 1773-ig működött. 1802-ben vették át a bencések a gimnáziumot, és egészen az államosításig, 1948-ig folyt itt a bencés nevelés. Az államosítás után pár évvel a gimnázium megszűnt.

Esztergom első középszintű iskolája az 1000. év körül székesegyházi iskolaként létesült, amely egészen Esztergom 1543-ban történt török elfoglalásáig működött. A török kiűzése után, 1696-ban a jezsuiták alapítottak gimnáziumot Esztergomban, amelyben 1773 után ferencesek, majd világi papok és világi tanárok vittek tovább. 1808-ban a bencés rend vette át a gimnáziumot, és működtette egészen az 1948-ban történt államosításig. A bencés gimnázium épületében ezután az I. István gimnázium, majd az I. István Hiradástechnikai Szakközépiskola, 1990-től pedig a Szent István Gimnázium működik.

1649-ben Komáromban a jezsuiták alapítottak gimnáziumot, amelyet a rend eltörlése után, 1773-tól világi papok és volt jezsuiták vittek tovább. A gimnáziumot 1776-ban átvették a bencések, de1786-ban II. József a bencés rendet is felszámolta. Ezután a gimnáziumban világi papok tanítottak 1812-ig, amikor a bencés rend visszakapta korábbi iskoláját. Komárom Csehszlovákiához csatolása után továbbra is a bencés rend vitte a gimnáziumot, magyar tannyelvű reálgimnáziumként. Az iskola magyar jellege 1945-ben megszűnt, majd 1948-ban a gimnáziumot államosították.

Pápán 1638-ban telepedtek le a pálosok, akik rövidesen gimnáziumot szerveztek. II. József a pálos rendet a gimnáziummal együtt 1786-ban feloszlatta. 1794-ben a gimnázium újra indult világi papok és volt pálosok tanításával. A gimnáziumot 1806-ban vette át a bencés rend, és azt az 1948-ban történt államosításig folyamatosan fenn tartották. Az államosítás óta a Türr István gimnázium van az egykori bencés épületben.

Kőszeg gimnáziumában a jezsuiták 1677-ben kezdték el a tanítást. 1773-tól ex-jezsuiták, 1777-től piaristák tanították a gimnáziumban a diákokat. 1815-ben átvették a bencések, akik az államosításig, 133 évig tanítottak a gimnáziumban. Az egykori bencés gimnáziumban ma a Jurisich Miklós gimnázium működik.

Budapesten 1923-1948 között működött bencés gimnázium, amely helyén ma Fazekas Mihály gimnázium van. Csepelen 1945 szeptemberében indult a Jedlik Ányos bencés gimnázium, amelyet szintén államosítottak.

A magyar bencés rend önálló perjelsége Woodsideban (Kalifornia) tartott fent iskolát 1956 és 1978 között. Jelenleg is tevékenykedik a magyar bencések önálló apátsága a brazíliai Sao Paoloban, amely 1951-től általános iskolát és gimnáziumot is működtet.

Szalai Béla