Elnökségi Hírek

Elnökségi ülés – 2020.09.29. 20:00 – 21:00

Tisztelt Elnökségi Tagok, kedves Diáktársak!

Értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség Elnöksége a következő ülését 2020. szeptember 29. (kedd) 20:00-tól 21:00-ig tartja, amelyre szeretettel meghívlak.

Tekintettel a jelenlegi COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra az elnökségi ülésre online módon, videó konferencia keretében kerül sor.

Napirend:

 1. Napirend elfogadása
 2. A Felügyelőbizottság beszámolója
 3. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági mellékletének elfogadása
 4. Tag- és tagdíjnyilvántartó rendszer
 5. Naptár 2021

Budapest, 2020. szeptember 19.

Tisztelettel és barátsággal,

Nógrádi László (Ph66)
elnök


Elnökségi ülés – 2020.09.15. 18:00 – 18:45

Tisztelt Elnökségi Tagok, kedves Diáktársak!

Értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség Elnöksége a következő ülését 2020. szeptember 15. (kedd) 18:00-tól 18:45-ig tartja, amelyre szeretettel meghívlak.

Tekintettel a jelenlegi COVID-19 fertőzés okozta humánjárványra az elnökségi ülésre online módon, videó konferencia keretében kerül sor.

Napirend:

 1. Napirend elfogadása
 2. A Felügyelőbizottság beszámolója
 3. A Bencés Diákszövetség 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
 4. Mária zarándoklat
 5. Tag- és tagdíjnyilvántartó rendszer
 6. Egyes tagok Facebook csoportba történő jelentkezésének elbírálása

Budapest, 2020. szeptember 5.

Tisztelettel és barátsággal,

Nógrádi László (Ph66)
elnök


Elnökségi ülés – 2020.05.23. 14:00

Tisztelt Elnökségi Tagok, kedves Diáktársak!

Értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség Elnöksége következő ülését 2020. május 23. (szombat) 14:00 órától tartja.

A jelenlegi veszélyhelyzet miatt, illetve a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló 102/2020. (IV. 10.) Korm. rendelet előírásai alapján az elnökségi ülésre online módon, videó konferencia keretében kerül sor.

Napirend:

 1. A koronavírus járvány miatti veszélyhelyzet hatása a tervezett programokra, programterv módosítása
 2. Az éves beszámoló elfogadásának időrendje
 3. Beszámoló a meghirdetett országos szolidaritási akció helyzetéről
 4. Honlap megújítási folyamat áttekintése
 5. Online kommunikációs csatornák, domain nevek helyzete, kezelése
 6. Egyéb aktualitások

Budapest, 2020. május 10.

Tisztelettel és barátsággal,

Nógrádi László (Ph66)
elnök


Tisztelt Küldöttek, Területi és Egyéb Szervezetek Vezetői! Kedves Diáktársaim!

 

A Bencés Diákszövetség 2019. évi rendes küldöttgyűlését a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 4. pontja alapján az alábbiak szerint hívom össze:

A küldöttgyűlés helyszíne: Mathias Corvinus Collegium; B116-os terem (1016 Budapest, Somlói út 51.)

A küldöttgyűlés időpontja: 2019. május 19., vasárnap, 15.00 óra (regisztráció 14.50-től)

 

A küldöttgyűlés napirendje:

 1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása
 2. Napirend elfogadása
 3. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnök jelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése
 4. Titkos szavazás az elnök személyéről
 5. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
 6. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az alelnök jelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése
 7. Titkos szavazás az alelnök személyéről
 8. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
 9. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, a főtitkár jelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése
 10. Titkos szavazás a főtitkár személyéről
 11. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
 12. A Jelölő Bizottság beszámolója az előzetes jelölésről, az elnökségi tagjelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése
 13. Titkos szavazás az elnökségi tagok személyéről
 14. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
 15. A Bencés Diákszövetség 2018. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
 16. A Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetésének elfogadása
 17. Zárszó

A Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján „[a] Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az elnökségnek írásban bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. A területi szervezet, ha valamely küldöttje akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a Küldöttgyűlésen, jogosult megválasztott és bejelentett pótküldöttei közül a kieső küldött helyén mást küldeni. A küldött helyén megjelenő pótküldöttet a Küldöttgyűlésen a küldöttekével azonos jogok illetik meg.”

 

Amennyiben a 2019. május 19-én, 15.00 órára összehívott küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirenddel 2019. május 19-ére, 15.30 órára tűzöm ki a Mathias Corvinus Collegium B116-os termébe (1016 Budapest, Somlói út 51.).

A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Bencés Diákszövetség 2018. évi eredménykimutatását, mérlegét és közhasznúsági jelentését M/1, a Bencés Diákszövetség 2019. évi költségvetésének tervezetét M/2 alatt mellékelten az érintetteknek megküldjük.

A Küldöttgyűlés demokratikus legitimációja érdekében mindannyiótok megjelenésére feltétlenül számítok.

 

Budapest, 2019. május 6.

Dr. Kukorelli István

 

—————————————————-

Kedves Bencés Diáktársaim!

 

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2019. március 7. napján (csütörtök) 17.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

 

A napirend a következő:

Napirend előtt: a 2018. október 9-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása

 1. Az SzMSz módosítása a Projekt Team miatt
 2. A 2019-es tisztújítással kapcsolatos teendők megbeszélése
 3. Intézményátalakítással kapcsolatos rendkívüli küldöttgyűlés
 4. Tagnyilvántartás rendezése
 5. Pintér András érmekészítő megkeresése

 

PAX ET GAUDIUM,

 

Deli Gergely

főtitkár

——————————————–

 

Tisztelt Diáktársak!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2018. október 9. napján (kedd) 17.30 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

Napirend előtt: a 2018. május 11-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása

 1. Intézményfejlesztési Bizottság munkájának lezárása, Fejlesztési Terv megbeszélése
 2. A 2019-es tisztújítással kapcsolatos teendők megbeszélése
 3. a FB-jegyzőkönyv megállapításainak rendezésére tett intézkedésekről beszámoló
 4. Beszámoló a 2019-es BDSZ naptár készítésének állásáról
 5. Karácsonyi hírlevéllel kapcsolatban felmerülő problémák megbeszélése
 6. Bencés Bálok támogatása
 7. Palatin Gergely Fotópályázat támogatása

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

———————————————–

2018.05.03.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2018. május 11. napján (péntek) 18.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

Napirend előtt: a 2017. december 17-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása

  1. A BDSZ rendes Küldöttgyűlése elé terjesztendő 2018. évi dokumentumok elfogadása (közhasznúsági jelentés, mérleg, eredménykimutatás)
  1. A BDSZ rendes Küldöttgyűlése elé terjesztendő 2018. évi költségvetés elfogadása
  1. Új adatvédelmi szabályzat elfogadása
  1. Bencés flotta további működése
  1. A BDSZ Szervezetfejlesztési Bizottságának beszámolója
  1. A győri ifjúsági tagozat beszámolója és támogatási kérelme
  1. Esztergomi támogatási kérelem
  1. Sportnap beszámoló és támogatási kérelem
  1. Budapesti Bencés Bál támogatása
 1. Bácskai Területi Szervezet támogatása

A háttéranyagokat a napokban megküldöm.

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

———————————————————————————————

2017.12.04.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2017. december 17. napján (vasárnap) 18.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

Napirend előtt: a 2017. szeptember 21-i elnökségi ülés jegyzőkönyvének aláírása

1. Az újjáalakult győri ifjúsági tagozatának elismerése és támogatása

 2. A soproni bencés diákok támogatása

 3. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a nótahajóról

 4. Pénztárszabályzat és befektetési szabályzat elfogadása

 5. Beszámoló a nyíregyházi ingatlan adásvételéről

 6. Beszámoló a tagdíjegyenleg kiértesítésének állásáról

 7. A karácsonyi Hírlevél és Naptár előkészületei

 8. Mária Zarándoklat támogatása

 9. Befektetési Szabályzat elfogadása

 PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

————————————————————————————-

2017.11.06.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2017. november 18. napján (szombat) 16.00 órai kezdettel a Pannonhalmi Főapátság tanácstermébe (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. Az újjáalakult győri ifjúsági tagozatának elismerése és támogatása (Deli Gergely)
 2. A soproni bencés diákok támogatása (Deli Gergely)
 3. Pénzügyi és közhasznúsági beszámoló a nótahajóról (Kovács Péter)
 4. Pénztárszabályzat és befektetési szabályzat elfogadása
 5. Beszámoló a nyíregyházi ingatlan adásvételéről (Szabó Tibor Zsombor)
 6. Beszámoló a tagdíjegyenleg kiértesítésének állásáról (Deli Gergely)
 7. A karácsonyi Hírlevél előkészületei (Kovács Péter)

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

———————————————————————————————–

2017.09.05.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2017. szeptember 21. napján (csütörtök) 17.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium tanácstermébe (1016 Budapest, Somlói út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

  1. 1. Az előző FB májusi Küldöttgyűlésre összeállított anyagában megfogalmazott hiányosságokkal kapcsolatban megtett  intézkedésekről beszámoló az új FB felé (pl. házipénztár, egyes követelések stb.)
  1. 2. A Küldöttgyűlésen hozott határozatok teljesülése
  1. 3. Nyíregyházi ingatlanunk (irodánk) eladása
 1. 4. A Bonitas jegyek kedvezőbb befektetése

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

2017.06.21.

Tisztelt Küldöttek, Területi és Egyéb Szervezetek Vezetői! Kedves Diáktársaim!

A Bencés Diákszövetség (BDSZ) Alapszabályának 8. § 4. pontja alapján a BDSZ Elnöksége határozata alapján – a BDSZ Felügyelőbizottságának lemondására tekintettel – rendkívüli küldöttgyűlést hívok össze az alábbiak szerint:

A küldöttgyűlés helyszíne: Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) tanácstermébe; (a kollégium recepcióján tájékoztatás kérhető)

A küldöttgyűlés időpontja: 2017. július 14., péntek, 18.30 óra (regisztráció 18.25-től)

A küldöttgyűlés napirendje:

 1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása
 2. Napirend elfogadása
 3. A Jelölő Bizottság beszámolója a Felügyelőbizottságra vonatkozó előzetes jelölésekről, a Felügyelőbizottság elnökjelöltje és a tagjelöltek bemutatása és bemutatkozása; a szavazás menetének ismertetése, a szavazólap véglegesítése, hitelesítése
 4. Titkos szavazás a Felügyelőbizottság elnöke és tagjai személyéről
 5. Szavazatok összeszámlálása és a választás eredményének megállapítása
 6. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás időpontjának megállapítása
 7. A BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás szervezőbizottságának megválasztása
 8. A tagdíjfelszólító levelekkel kapcsolatos tájékoztatás
 9. Zárszó

A Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján „[a] Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az elnökségnek írásban bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. A területi szervezet, ha valamely küldöttje akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a Küldöttgyűlésen, jogosult megválasztott és bejelentett pótküldöttei közül a kieső küldött helyén mást küldeni. A küldött helyén megjelenő pótküldöttet a Küldöttgyűlésen a küldöttekével azonos jogok illetik meg.”

Amennyiben a 2017. július 14-én, 18.30 órára összehívott küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirenddel 2017. július 14-ére, 18.45 órára tűzöm ki a Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) tanácstermébe. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A 6. és 7. napirendi pontot az Elnökség határozata alapján, a 2017. május 27-i Küldöttgyűlésen és a korábbi elnökségi és felügyelőbizottsági üléseken elhangzottak tapasztalatait megfontolva tűztem ki.

Biztos vagyok benne, hogy a jelenlevőknek fontos a BDSZ hosszú távú stabil működése, így részt vesznek majd abban a folyamatban is, amelynek végső célja a BDSZ új intézményi felépítésének, célkitűzéseinek rögzítése lesz. Ehhez kíván hozzájárulni a BDSZ intézményi átalakításáról szóló tanácskozás is, amely időpontjának meghatározását és szervezőbizottságának megválasztását javasolom a Küldöttgyűlésnek.

Kérlek Benneteket, hogy esetleges javaslataitokat, észrevételeiteket előzetesen küldjétek meg az akta@bencesdiak.hu e-mailcímre, vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímre.

A rendkívüli Küldöttgyűlés demokratikus legitimációja érdekében mindannyiótok megjelenésére feltétlenül számítok.

Budapest, 2017. június 21.

Dr. Kukorelli István

2017.05.19.

Tisztelt Küldöttek, Területi és Egyéb Szervezetek Vezetői! Kedves Diáktársaim!

A Bencés Diákszövetség 2017. évi rendes küldöttgyűlését a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 4. pontja alapján az alábbiak szerint hívom össze:

A küldöttgyűlés helyszíne: Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.); Levéltári Múzeumpedagógiai Műhely (mielőtt áthaladnánk az ebédlő alatt, a főkapu felől érkezve jobbra)

A küldöttgyűlés időpontja: 2017. május 27., szombat, 15.45 óra (regisztráció 15.30-tól)

A küldöttgyűlés napirendje:

 1. Küldöttgyűlés megnyitása. Névsorolvasás. A határozatképesség megállapítása. Szavazatszámláló bizottság, jegyzőkönyvvezető, hitelesítők és levezető elnök megválasztása
 2. Napirend elfogadása
 3. Az Elnökség beszámolója a 2016. évről
 4. A BDSZ Segélyalapjának rendezése
 5. A Felügyelőbizottság beszámolója
 6. A Bencés Diákszövetség 2016. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása
 7. A tagdíjfizetésre vonatkozó utolsó felszólítás elfogadása
 8. A tagdíj emeléséről szóló határozat elfogadása
 9. A Bencés Diákszövetség 2017. évi költségvetésének elfogadása
 10. A Felügyelőbizottság lemondása
 11. Jelölő Bizottság választása
 12. Zárszó

A Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján „[a] Küldöttgyűlés akkor határozatképes, ha az érvényes mandátummal (területi szervezet által megválasztott és az elnökségnek írásban bejelentett) rendelkező küldöttek több, mint 50 százaléka megjelent. A területi szervezet, ha valamely küldöttje akadályoztatása miatt nem tud megjelenni a Küldöttgyűlésen, jogosult megválasztott és bejelentett pótküldöttei közül a kieső küldött helyén mást küldeni. A küldött helyén megjelenő pótküldöttet a Küldöttgyűlésen a küldöttekével azonos jogok illetik meg.”

Amennyiben a 2017. május 27-én, 15.45 órára összehívott küldöttgyűlés nem lesz határozatképes, úgy a Bencés Diákszövetség Alapszabálya 8. § 6. pontja alapján a megismételt Küldöttgyűlést változatlan napirenddel 2017. május 27-ére, 16.00 órára tűzöm ki a Pannonhalmi Főapátság (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Levéltári Múzeumpedagógiai Műhelyébe. A megismételt Küldöttgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A Bencés Diákszövetség 2016. évi eredménykimutatását, mérlegét, közhasznúsági jelentését M/1, a BDSZ Segélyalapja rendezésére tett javaslatot M/2, a tagdíjfizetésre vonatkozó utolsó felszólítással kapcsolatos levelet M/3, a tagdíjemelés tervezetét M/4, a Bencés Diákszövetség 2017. évi költségvetésének tervezetét M/5 alatt mellékelten megküldöm. M/6 alatt tájékoztatásul megküldöm a 2016-os gazdálkodásának egyszerű áttekintését.

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a beszámoló és a közhasznúsági jelentés alapjául szolgáló minden dokumentációt szabadon megtekinthettek. A megtekintéshez időpontot kérni az akta@bencesdiak.hu e-mailcímen vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímen tudtok.

Kérlek Benneteket, hogy korrekcióitokat, javaslataitokat előzetesen küldjétek meg az akta@bencesdiak.hu e-mailcímre, vagy postai úton az MCC Bencés Diákszövetség, 1518 Budapest Pf. 155 postacímre.

A Küldöttgyűlés demokratikus legitimációja érdekében mindannyiótok megjelenésére feltétlenül számítok. A kezdő időpontot úgy alakítottam ki, hogy az Öregdiák-találkozón kényelmesen részt tudjunk venni.

Budapest, 2017. május 19.

Dr. Kukorelli István

———————————————————————————————————-

2017.03.15.

Kedves Bencés Diáktársaim!

 

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2017. március 27. napján (hétfő) 20.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

 

A napirend a következő:

1. A Segélyalapról új küldöttgyűlési határozat előkészítése

2. Jogilag kötelező szabályzatok elfogadása (közhasznú számviteli politika: bizonylati szabályzat, felesleges vagyontárgyakról szóló szabályzat, pénzkezelési szabályzat, leltározási szabályzat)

3. Söveges Dávid Emlékmise utótámogatása (40 ezer forint)

4. Szent Márton kamarakórus támogatási kérelem (80 ezer forint)

5. Tolna Megyei Területi Szervezet támogatási kérelme (30 ezer forint)

6. Szentirmay István hozzáférésének engedélyezése

7. Elhunytak törlése az adatbázisból

8. Flotta kilépők kifizetése

9. Az FB 2017. március 3-i jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése

 

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

________________________________________________________

2016.12.08.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2016. december 18. napján (vasárnap) 16.00 órai kezdettel az ELTE-ÁJK Alkotmányjogi Tanszékére (1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.), a 307-es szobába Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. A Küldöttgyűlés elé terjesztendő 2017-es költségvetés elfogadása
 2. Az FB 2016. november 24-i ülésének jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése:
  1. Az Elnökség és a FB munkájának összehangolása
  2. Befektetési és Vagyongazdálkodási Szabályzat létrehozása
  3. tagok által hozzáférhető tagdíj-nyilvántartó rendszer
  4. naptár (kell-e, ilyen kell-e)
  5. pályázatíró cég megbízása
  6. tagdíjbefizetés határidejének módosítása május 31-ről január 31-re
 3. Az FB 2016.09.21-i ülésének jegyzőkönyvében foglaltak megbeszélése:
  1. a BDSZ hosszú távú, stratégiai célkitűzéseinek megtárgyalásáról szóló találkozó
  2. hivatalos tájékoztatás már ne menjen ki a régi levlistára, legfeljebb annyi, hogy “tájékoztatás jelent meg” és egy határidős tájékoztatás, hogy X idő után nem lesz több elnökségi és fb közzététel a régin
  3. az SZMSZbe és az ügyrendekben kerüljön be egy ütemterv az elnökségi és fb ülések, valamint a küldöttgyűlések ütemtervét illetően, ezt az ütemtervet fogadja el az elnökség és tartsa be. Tartalma különös tekintettel: meghívó határideje, előterjesztés határideje, visszajelzési határidők, jegyzőkönyvek határideje
  4. célszerű lenne egy közös BDSZ naptárt létrehozni (Google Calendar) és ebben közös naptárba elhelyezni a programokat és Calendar meghívót küldeni a listatagoknak
  5. szülessen elnökségi határozat arról, hogy nincs könyvvizsgáló
  6. miben tervezi tartani az elnökség a BDSZ pénzügyi tartalékait miért abban

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

__________________________________________________________________

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2016. szeptember 7. napján (szerdán) 18.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegiumba (1016 Budapest, Somló út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. Munkamegbeszélés a Honlap átalakításával kapcsolatban
 2. Beszámoló a Bencés Flotta átalakulásáról
 3. Bencés Nótahajó támogatása
 4. Beszámoló a Hírlevél 2016/1-es számáról
 5. Pénzügyi beszámoló a 2016-os év 2. negyedévéről
 6. Tájékoztatás a 2017-es Bencés Naptár állásáról
 7. Megbeszélés Szentirmay István diáktársunk bevonásáról
 8. A győri és pesti bencés bál támogatása
 9. Söveges Dávid-évforduló 2017-ben
 10. Tájékoztatás támogatáskérési lehetőségekről
 11. Kézfogás támogatása
 12. Matúra-oklevelek elkészítésének elrendelése
 13. Megbeszélés Pellek Dávid önkéntes bevonásáról

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

_______________________________________________________________________

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2016. július 13. napján (szerdán) 19.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegiumba (1016 Budapest, Somló út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. A Bencés Flotta
 2. Egyéb

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

________________________________________________________________

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2016. február 27. napján (szombaton) 11.15 órai kezdettel a Pannonhalmi Bencés Főapátságba (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. Asztrik atya felköszöntése 70. születésnapja alkalmából

Szünet/ebéd. Folytatás 13.30-kor

 1. SzMSz elfogadása (előterjesztő: Deli Gergely)
 2. Vaszary Kolos szobrának támogatása (előterjesztő: Deli Gergely)
 3. Egyéb (tájékoztató a bálokról, Péter Tamás és Kovács Péter)
 4. A BDSZ jövője – stratégiai kérdések (előterjesztő: Deli Gergely)

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

2016.02.15.

___________________________________________________________

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2015. december 5. napján (szombaton) 13.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium tanácstermébe (1016 Budapest, Somlói út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:

 1. Tagdíjmérséklési kérelmek (előterjesztő: Deli Gergely főtitkár)
 2. Elhunyt tagtársak kivezetése, illetve tartozásainak elengedése (előterjesztő: Deli Gergely főtitkár)
 3. BDSZ Győri Egyetemi Tagozat és a győri Német Jogi Centrum együttműködése (előterjesztő: Deli Gergely főtitkár)
 4. Europäische Stiftung für Wissenschaft und Forschung támogatása a budapesti jótékonysági bál céljaira (előterjesztő: Deli Gergely főtitkár)
 5. Beszámoló az előző Elnökségi Ülés határozatainak végrehajtásáról (előterjesztő: a feladatokkal érintettek)
 6. Beszámoló a Bencés Nótahajóról (előterjesztő: Szabó Tibor Zsombor elnökségi tag)
 7. Tájékoztató a karácsonyi Hírlevél állásáról (előterjesztő: Kovács Péter elnökségi tag)
 8. Egyéb

PAX ET GAUDIUM,

Deli Gergely

főtitkár

____________________________________________________________________

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2015. augusztus 29. napján (szombaton) 13.00 órai kezdettel a Pannonhalmi Főapátság tanácstermébe (9090 Pannonhalma, Vár 1.) Elnökségi Ülést hívok össze.

A napirend a következő:
1.      Elnökségi ügyrend megbeszélése és elfogadása
2.      A FEB előzetes észrevételeinek megbeszélése
3.      Négy éves szakmai és pénzügyi program megbeszélése és elfogadása
4.      Operatív feladatkiosztás
5.      Dr. Kovács Bt. alkalmazása
6.      Önkéntes munkafelajánlás megbeszélése (szóbeli előterjesztés)
7.      A Kiadványokat (Hírlevél, Naptár) felügyelő Szerkesztőbizottság megválasztása (Alapszabály 9. § 7. pontja alapján) (szóbeli előterjesztés)
8. Bencés Nótahajó
9.      Nyíregyházi ingatlan bérbe adása (szóbeli előterjesztés)
10.     Egyéb
PAX ET GAUDIUM,
Deli Gergely
főtitkár

_______________________________________________________________

2014.09.01.

Kedves Bencés Diáktársak!

Az alapszabály tervezett módosításait az alábbi dokumentumban találjátok:

ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁS

2014.01.20.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2014. február 5. napján 18.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium titkárságára (1016 Budapest, Somlói út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:

1. A BDSZ Alapszabálya módosítási tervezetének megbeszélése

2. A Pannonhalmi Bencés Alumni felvételi kérelme

3. A Hírlevéllel kapcsolatos rágalmazási eljárás megbeszélése

4. A következő Almanach tematikájáról való döntés

5. Egyéb

Deli Gergely (Ph 98)

főtitkár

2013.10.10.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének
megbízásából 2013. október 25. napján 12.00 órai kezdettel a győri
Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának (9026 Győr, Áldozat utca 12.) 118-as szobájában Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:
1. A BDSZ  folyóügyei
2. Az Almanach bemutatása

Deli Gergely (Ph 98)
főtitkár

2013.02.28.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2013. március 7. napján délután 17.30 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) titkárságán
Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:
2012. november 9-i jegyzőkönyv aláírása
1. A BDSZ pénzügyei
2. Költségvetési és programterv 2013
3. Támogatási kérelmek (Kórus, Szabó István, szociális kérelem Borián György)
4. Levelezőlista Szabályzatának elfogadása
5. Beszámolók (Boksay-emlékest, Bárány-emlékest, Almanach állása, PAX Hungarica tagság, Szent László-énekeskönyv, 2013-as naptár, területi szervezetek adatközlése, levelezőlista – Etikai Bizottsági tag)
6. Egyéb

Budapest, 2013. február 15.

Deli Gergely (Ph98)
főtitkár

 _____________________________________________________________

2013. február 01.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2013. február 13. napján délután 17.00 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium (1016 Budapest, Somlói út 51.) titkárságán Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:

1. A BDSZ pénzügyeinek rendezése
2. Költségvetési és programterv 2013
3. Támogatási kérelmek (szociális kérelmek)
4. Beszámolók (Boksay-emlékes, Bárány-emlékest, Almanach állása)
5. Egyéb

Budapest, 2013. február 1.

Deli Gergely (Ph98)

főtitkár

2012. október 29.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2012. november 7. napján délután 17.30 órai kezdettel a Mathias Corvinus Collegium Tanácstermébe (Budapest, 1016 Somlói út 51.) Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:
1. Az október 19-i tanácskozás elnökségi megerősítése
2. A BDSZ pénzügyei áttekintése
3. Szabó István által küldött kezdeményezés megvitatása
4. Egyéb.

Budapest, 2012. október 29.

Deli Gergely (Ph98)
főtitkár

_________________________________________________________________________________________

2012. október 2.

Kedves Bencés Diáktársaim!

Szeretettel értesítelek Benneteket, hogy a Bencés Diákszövetség elnökének megbízásából 2012. október 19. napján délután 3 órai kezdettel a győri Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kara (9026 Győr, Áldozat utca 12.) 118. számú tanszéki szobájába Elnökségi Ülést hívok össze.

Az ülés tervezett napirendje:

1. Tagdíjrendelet (a Közgyűlés elmaradt jóváhagyása miatt szükséges)

2. BDSZ-nótahajó (beszámoló)

3. Hírlevél, Almanach, Naptár (beszámoló)

4. 1% (beszámoló)

5. Bencés Bál és győri Bencés Bál

6. Stratégiai kérdések a Diákszövetséggel kapcsolatban (elöregedés, tagdíjfizetési morál, per, átalakulás)

7. Luif Otmár füveskönyv című kiadványának támogatása

8. Egyebek (magzatvédő kezdeményezés)

Deli Gergely (Ph 98)

főtitkár

Budapest, 2012. október 2.