BDSZ Ösztöndíj

A Bencés Diákszövetség pályázatot ír ki bencés öregdiák egyetemistáknak ösztöndíj elnyerésére.
A pályázaton való indulás feltételei:
Pályázhat az az államilag támogatott nappali tagozatos teljes idejű első alapképzésben (BA, BSc, vagy MA, MSc) részt vevő 1 félévet már lezáró hallgató, aki középiskolai tanulmányait valamelyik bencés gimnáziumban végezte (Bencés Gimnázium, Pannonhalma; Czuczor Gergely Bencés Gimnázium, Győr) ÉS a Bencés Diákszövetség tagja.
A BDSZ Ösztöndíjat a Bencés Diákszövetség (BDSZ) adományozza egy tanévre egyszeri összegben a fenti hallgatói körből azok számára, akik az ösztöndíj-bizottság elbírálásán sikeresen vesznek részt.

A pályázat további feltétele a 2018/2019-es tanévben:
Pályázhatnak azok a hallgatók, akik:

  • Pályázat benyújtása előtti félévben az általuk végzett egyetemi szak tantárgyai közül egy esetében sem kényszerültek a tárgy bukás miatti újrafelvételére,
  • szakmai területen (pl. TDK) kimagasló munkát végeznek,
  • közéleti (BDSz egyetmi tagozati), sport tevékenységük kiemelkedő.
  • még nem részesültek a BDSZ Ösztöndíjában
  • BDSZ tag

A pályázat benyújtási határideje: 2018. április 6.

Hiánypótlás határideje: 2018. április 13-ig postára adott postai borítékban.

Fontos! Jelentkezni mindenképpen kell az április 6-i határidőig, különben nincs módunkban elfogadni a benyújtott pályázatokat.

A pályázati lapot és a mellékleteket összesítő lapot (megtalálhatóak a www.bdsz.hu honlapon) 1 példányban postai úton Kovács Péter ösztöndíj bizottsági tagnak (NE AJÁNLVA! Budapest, 1033, Huszti út 31. 3/10.) ÉS 1 példányban elektronikusan a kope.kope@gmail.com emailcímre kérjük elküldeni. A pályázati lapra beírt eredményeket (stb) igazolásaikkal együtt (pl: pontokba szedett ÖNÉLETRAJZ, hallgatói jogviszony igazolás, nyelvvizsga bizonyítvány, OTDK helyezésről igazolás, demonstrátori tevékenység igazolása, stb.) kell leadni.

Mindenképpen elektronikusan is be kell nyújtani továbbá a motivációs levelet, a rövid bemutatkozást és egy fotót is.

MOTIVÁCIÓS LEVELET (max. 1. oldal, gépelve, 12-es betűméret, Times New Roman betűstílus, normál sorköz) csatoljatok a beadott pályázathoz: miért éppen Te, mit szeretnél kezdeni az elnyert ösztöndíjjal, stb…

Minden pályázótól szeretnénk kérni egy rövid BEMUTATKOZÁSt is. A bemutatkozás életrajzi elemek (3-4 db) is tartalmazó, folyamatos szöveggel írt, maximum fél oldalnyi terjedelmű szöveg legyen (gépelve, 12-es betűméret, Times New Roman betűstílus, normál sorköz). A bemutatkozáshoz FOTÓt is csatolj magadról.

A benyújtott pályázatokat az Ösztöndíjbizottság a kidolgozott pontrendszer alapján rangsorolja és a legközelebbi elnökségi ülésen felterjeszti a BDSZ elnökségének.

Az ösztöndíjban részesülő hallgatókat 2018. május közepéig értesítjük.

Az ösztöndíjak személyesen kerülnek átadásra két időpontban a május végi diáktalálkozók alkalmával.

A Bencés Ösztöndíj éves összege a BDSZ elnökségének döntésétől függ, amelyet a jelentkezők száma és a Bencés Ösztöndíjalapban összegyűlt támogatás alapján határoz meg 50.000 és 100.000 Ft. közötti összegben.

Szeretettel várjuk a bencés öregdiák egyetemisták pályázatait!

A pályázathoz letölthető dokumentumok (kattints a linkre):

(Dátumok az űrlapokban értelemszerűen módosítandók/aktualizálandók)

PÁLYÁZATI MELLÉKLET

PÁLYÁZATI ADATLAP

További kérdéseket a kope.kope@gmail.com emailcímre várunk, vagy érdeklődjetek a 06-20-344-1134-es telefonszámon.