• Trianon 100

  2020. június 4. | Egyéb

  Bence Lajos: Mikor Pünkösd és Trianon egy napra esett

  Nagyúr, kinek akarata szerint,
  mi is egy nyelven beszélünk:
  de, ha nem, ki fog szólani,
  ki fog lehajolni értünk,
  ki állít bennünket falhoz,
  ki fajtánk jussán járulunk
  a Nagy Panaszfalhoz.

  Hiszen, Te mondottad
  ki magad vagy az egység,
  te elmondhatod: ki
  ténylegesen is Egy-azonos vagy
  magaddal, s frigyünk veled
  az égben köttetett, lángnyelvek
  jelezték, hogy véget ért a
  fönt-lent harca, a parancsuralom,
  s ami összeköttetett
  egykor, nem választhatja
  széjjel romboló önkény,
  egy akol és egy a nyáj! –
  hirdetted prófétáid által,
  miközben a gaz tevékenykedett
  a hátunk mögött, piros köpenyben,
  míg az ingoványos, víztől
  kiszikkadt vízpartot benőtte a gaz,
  vízliliom helyett parlagfű,
  s bozótos iszalag enyész.

  Nagyúr, mit ér a feldarabolt,
  össze-vissza kaszabolt
  szivárvány, ne dühünket
  zúzd széjjel, épüljön gőgből várunk
  homokra, ne maradjon
  a bástyából, csak kavics,
  meg törmelék, meg pozdorja.
  Tobzódása között,
  lesz megint menyegzői
  menet, nemzeti vígalom,
  ha együtt lesz, mit
  a Világ és Űr ura, az Isten
  is eggyé növesztett,
  mert mit ér a nyelvében
  összetört élet, mit
  ér az alulkommunikált
  lélek, lékek és szilánkok,
  életfoszlányok, csellengő
  delej, mit a szél sem
  kímél, mit ér a harangszó
  annak, ki elment, s ha
  nem a hegycsúcsról, veremből
  kong konokul. Mit ér
  a kegyelem, ha áradó ereje
  le nem gyűri a felkorbácsolt
  vizet, a tengert.
  Mit ér az irgalom,
  ha – kinek szánjuk –
  elköltözött, örökre
  elment.

  Hogy mássá lettünk közben,
  lelkünk is megváltozott?,
  s szivárványos jövőnk
  rozsda leple alatt pihen?
  Csak ritkán
  köszön reánk a kegyelem,
  hazug délibábban élünk,
  nem tudván, mi a jussunk,
  s mi a hűségért a bérünk,
  s forr egyre,
  tobzódva forr, a vérünk,
  csak nagyritkán sikerül,
  önként egymás igaza elől
  kitérnünk. Gyűlölet és irigység,
  gőg, vakhit, kapzsiság és harag –
  váltakozó záporában élünk,
  nem hit, haza és szeretet
  bűvkörében, nagyon
  sötét színű a paletta,
  nem tündököl májusfény arcunkon,
  lehúzva lelkünkben minden
  redőny, becsukva minden zsalu és
  spaletta, vakablak-lét éltünk,
  országunk is eladó, a hazánk is
  készül az ország-méretű kripta.

  – Az nem lehet – sóhajtunk, mint
  tette volt Vörösmarty
  a reménytelenség és
  remény atyja, s hírül adta,
  ki rendületlenül hisz
  a jó korban, vírus
  vagy növényi létünkre
  kitalált póra, tébolyító
  delej, feledékenységi kór,
  az nem lehet, hogy testvéreimet
  elfelejtsem a Bácskában, Gömörben
  és Csíkban, a háromszéki mezőkön,
  Alsólendván, Felsőőrött vagy
  Őriszentpéteren.

  Jöjj, Szentlélek
  egyesíts bennünket!
  Felmenőkben is meghasonlottakat,
  hogy ne vesszünk rendre,
  ne kábulatban éljünk, szervezz
  újra élő szervezetté, országnyi
  nemzetté bennünket, lángnyelveiddel
  égesd szívünket,
  lelkünk is sisteregve fájjon,
  ha nemzetünkön a „nemzeni már
  nincs kinek” ördögi sugallatra,
  Lucifer is rúgásokkal,
  hitványságunkért megérdemelten
  száz bugyrával fizet.

  Borítókép forrása: https://trianon100.hu/